Керівництво для рецензентів

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” використовує процедуру подвійного анонімного рецензування статей із відбору актуальних досліджень та для забезпечення високої якості публікацій журналу.

Рецензети оцінюють якісь рукопису та надають редактору рекомендації прийняти, відхилити чи відправити рукопис на доопрацювання.

Звертаючись до рецензентів, ми просимо прийняти або відхилити запрошення до рецензування на основі назви рукопису та абстракту; запропонувати альтернативних рецензентів, якщо запрошення потрібно відхилити; узгодити тремін підготовки звіту, якщо для його складання потрібно більше часу.

Складаючи звіт та рекомендації, ми просимо наших рецензентів:

 • розглянути пріоритетні напрями, вимоги для авторів та керівництво для рецензентів нашого журналу;
 • оцінити, чи точно відображає заголовок зміст рукопису;
 • оцінити, чи повністю анотація описує дослідження;
 • оцінити, чи є стаття добре структурованою;
 • оцінити якість та стійкість застосовуваної методології, аналізу, даних, результатів та обговорення / висновку;
 • висловити свої підозри щодо плагіату, шахрайства чи інших етичних проблем;
 • надати загальну рекомендацію щодо публікації рукопису (прийняти, прийняти після незначного доопрацювання, доопрацювати та подати повторно, відхилити).

Рукописи, подані публікації у журналі “Visnyk of the National Bank of Ukraine”, повинні відповідати стандартам видавничої етики: повідомляти лише про результати, які раніше не були подані або опубліковані; бути оригінальними та не повинні використовувати текст з іншого джерела без відповідного цитування.

Якщо рецензенти дізнаються про наукові порушення, шахрайство, плагіат чи будь-яку іншу неетичну поведінку, пов’язану з рукописом, вони мають висловити ці занепокоєння редактору.
 

Етичні принципи для рецензентів

Усі рукописи, які надходять на розгляд, повинні розглядатися як конфіденційні. Рецензування має проводитися об’єктивно.

Рецензенти повинні уникати використання інформації, отриманої в процесі експертної оцінки дослідницької праці, для отримання особистої вигоди.

Рецензенти зобов’язані відмовитися від оцінювання статті в разі неможливості якісного проведення рецензування з різних причин (наприклад, якщо вони не мають необхідного досвіду або не мають доступу до необхідних даних).

Рецензенти повинні висловлювати свою думку в рецензії чітко, об’єктивно та конструктивно. Персональна критика авторів і необґрунтовані судження неприпустимі.

Рецензенти мають інформувати редакторів про ознаки плагіату в поданих до розгляду працях. Рецензенти повинні вказувати на опубліковані дослідження, які автор(и) не згадали в рецензованому рукописі.

Рецензенти зобов’язані зазначити всі потенційні прояви конфлікту інтересів.

Рецензентами не можуть бути:

 • керівники організацій, навчальних закладів, співробітники відділів, лабораторій або інших підрозділів, у яких працюють автори;
 • підлеглі або родичі авторів;
 • співавтори раніше опублікованих та надісланих на розгляд статей;
 • наукові керівники авторів.

Рецензенти повинні поважати конфіденційність матеріалів, що надходять до них, і не можуть обговорювати неопубліковані рукописи з колегами або використовувати інформацію в своїй роботі. Неопубліковані матеріали не можуть використовуватися рецензентами у власних дослідженнях без письмової згоди автора.

Подати статтю
Індексування: